Nabízené služby

Rád pro Vás zajistím následující činnosti pro Vaše novostavby, stavební úpravy nebo výrobky obsahující elektroinstalaci:

  • Zdokumentování stávajícího stavu elektroinstalace
  • Koncepční návrh nové instalace, resp. změn ve stávající instalaci
  • Dokumentace pro potřeby stavebního úřadu (stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas atd.)
  • Podklady, případně zastoupení při jednání s distributory el. energie (ČEZ, E-ON, PRE) při zřizování a změnách el. přípojek
  • Dokumentace pro výběrové řízení dodavatele, výkaz výměr
  • Realizační dokumentace
  • Výrobní dokumentace rozvaděčů a el. strojů
  • Vlastní realizace
  • Dokumentace skutečného provedení
  • Revize elektrické instalace
Copyright (C) 2013 Jaroslav Januš | Based on Free CSS Templates